text

„Czas nie istnieje, a wszechświat to hologram”, czyli krótki referat dedykowany Katji oraz Annie B.

Subscribe