. .: : Infinity : :. .

„Czas nie istnieje, a wszechświat to hologram”
czyli krótki referat dedykowany Katji oraz Annie B.

Subscribe